Mitt yrke som snickare

I ungefär 15 år har jag jobbat inom hantverksbranschen som snickare. Mitt intresse för att arbeta i trä och kunna skapa olika föremål började i tidig ålder då jag redan i grundskolan under träslöjdslektionerna upptäckte att jag hade en viss talang för det. Detta var något min trädslöjdlärare Roger ofta berömde mig för.

Från början tänkte jag att det var min grej och att jag skulle bli träslöjdslärare jag också, men ju äldre jag blev och fick testa på olika inriktningar inom yrket började jag inse att mitt stora intresse inom snickeri var när det kom till att tillverka möbler.

Yrket som finsnickare är mycket givande då man lägger stor tid på att arbeta praktiskt. Det kräver att man har ett öga för estetiken och att man inte är rädd för att vara nytänkande, framförallt när man jobbar för ett litet privatföretag som jag gör. Då krävs det att man vågar testa på och göra de olika beställningar som kunderna kommer och vill ha hjälp med.

Idag är hantverksyrken som snickeri mycket eftertraktade på arbetsmarknaden och man kan med största sannolikhet få ett garanterat jobb om man utbildar sig inom det. Regeringen har valt att satsa ungefär 315 miljoner kronor på att förbättra utbildningarna som rör hantverksyrken, både på gymnasiet, yrkeshögskolor och på komvux.

Dock är det inte alltid lätt att vara hantverkare då man många gånger kan få klagomål från kunder som inte är nöjda med sitt hantverk men tyvärr är detta helt enkelt en del av jobbet, likt alla andra serviceyrken. Därför krävs det att man har lite skinn på näsan för att klara av att jobba inom ett sådant yrke.

Är man dock intresserad av att bli snickare finns det flera olika inriktningar som man välja bland för att arbeta inom trä på det viset som jag gör. De fyra vanligaste är:

  • Maskinsnickeri – Om man tycker om att tillverka större föremål som fönster, dörrar och köksinredning.
  • Finsnickeri – Det jag jobbar inom, vilket innebär att man främst tillverkar möbler, men också är medveten om hur man färgar olika träslag och får det att se estetiskt fint ut.
  • Byggnadssnickare – Dessa snickare jobbar främst med grövre arbeten som när det kommer till att bygga hus och olika fastigheter som är tillverkade i trä.
  • Fartygssnickare – Som fartygssnickare är man med och bygger båtar från grunden. Det är även vanligt att man reparerar och hjälper till att renovera om båtar efter kundens tycke.